X
 
 
Covered California Open Enrollment Period Begins November 1, 2017
The next Open Enrollment will run from November 1, 2017 - January 31, 2018.
Need Help to enroll. Please call John Pham 1-714-531-3637
Covered California Health Insurance Open Enrollment Dates 2018 (PDF)
Covered California Income Limits (PDF)

John L. Pham (CA Lic. #0649378)
John Pham Insurance Services
14541 BROOKHURST STREET, SUITE C1
WESTMINSTER, CA 92683
Mobile: 1-714-553-2404
Tel. (714) 531-3637 * Fax (714) 531-3633
Email: johnpham@muabaohiem.com

VN

ENG

Insurance Broker/Agent
36 years of experience
License No. 0649378 Since 1982

14541 Brookhurst Street, Ste. C-1
Westminster, CA 92683
  Phone: (714) 531-3637
  Mobile: (714) 553-2404
  Fax: (714) 531-3633
  Email: johnpham@muabaohiem.com
 

 
 
 
John Pham Insurance Services
14541 BROOKHURST STREET, SUITE C1
WESTMINSTER, CA 92683 License #0649378
Tel. (714) 531-3637 * Fax (714) 531-3633
Email: johnpham@muabaohiem.com
 
Chọn John Pham làm đại diện để giúp đỡ
và liên lạc mọi vấn đề bảo hiểm y tế của quý vị
với Covered California bây giờ và về sau.
 
 Covered California Health Insurance Open Enrollment Dates 2018 (PDF)
 Covered California Income Limits (PDF)
 
Khi điền đơn ghi danh hay online, quý vị có thể lựa chọn người đại diện cho quý vị để giúp đỡ và liên lạc với Covered California về mọi việc liên quan đến đơn ghi danh  hoặc thay đổi bảo hiểm y tế theo nhu cầu của quý vị bây giờ và về sau.
 
Để cho phép John Pham Insurance Services được đại diện cho quý vị trong hiện tại và về sau, trên đơn ghi danh , trang 15, Step 3, xin quý vị điền tên và địa chỉ của chúng tôi viết ở dưới, cho phép chúng tôi được xem lại đơn ghi danh cũng như được phép ký trên đơn ghi danh của quý vị, và cho chúng tôi được phép đại diện cho quý vị về tất cả mọi việc liên quan đến Covered California.
 
John L. Pham (CA Lic. #0649378)
14541 Brookhurst Street, Ste. C1
Westminster, CA 92683 Orange county
 
Khi hoàn tất và ký tên ở đơn ghi danh , quý vị có thể:
 
Gởi qua Fax: 1-714-531-3633
Scan và Email đến: johnpham@muabaohiem.com
   
Hoặc gửi qua bưu điện đến: John Pham Insurance Services
  14541 Brookhurst Street, Ste. C1
  Westminster, CA 92683
 
Nếu có câu hỏi hay cần giúp đỡ điền đơn ghi danh ,
hoặc giúp ghi danh online với Covered California, xin liên lạc qua điện thoại, email hoặc vào website/Contact Us gửi chi tiết liên lạc đến:
 
John Pham
Office: 1-714-531-3637
Mobile: 1-714-553-2404
Email: johnpham@muabaohiem.com
Contact Us: www.MuaBaoHiem.com
 
Dựa theo lợi tức của quý vị , chúng tôi sẽ giúp quý vị lựa chọn một chương trình phù hợp với nhu cầu và tài chánh của quý vị. Chúng tôi cũng sẽ cho quý vị biết nếu quý vị được chính phủ giảm bảo phí hoặc có chương trình y tế tốt hơn mà không phải trả thêm bảo phí.
 
www.MuaBaoHiem.com
Copyright © 2024 by John Pham Insurance Services. Designed by WebAndWeb.Com