Insurance Broker/Agent
32 years of experience
License No. 0649378 Since 1982

14541 Brookhurst Street, Ste. C-1
Westminster, CA 92683
  Phone: (714) 531-3637
  Mobile: (714) 553-2404
  Fax: (714) 531-3633
  Email: johnlpham@yahoo.com
 

 
 
 
 Next open enrollment 11/01/2014 
Lưu ý: Tất cả các công ty bảo hiểm sức khoẻ và luôn cả các chương trình ObamaCare đã chấm dứt không nhận đơn sau ngày 03/31/2014. Kể từ bây giờ cho đến kỳ ghi danh lại vào đầu tháng 11/01/2014, quý vị chỉ có thể mua bảo hiểm sức khoẻ thêm khi có con mới sinh, nhận con nuôi, công thêm vợ hay chồng khi lập gia đình, ly dị, hoặc bị mất bảo hiểm ở việc làm hay đổi việc. Liên lạc John Phạm 1 (714) 553 - 2404 để biết thêm chi tiết và ghi danh mua bảo hiểm sức khoẻ sớm cho đầu tháng 11/01/2014 sắp đến.
Please be aware that the open enrollment period to apply for Individual coverage ended on March 31, 2014. After that date, you must experience a life qualifying event in order to apply for coverage. Examples of life qualifying events include but are not limited to; births, adoptions, marriage, divorce and involuntary loss of coverage. If you don't have a life qualifying event, you must wait until the next open enrollment period in November to submit an application. If you don't know if you qualify because of a life qualifying event, please contact John Pham at 1 (714) 553-2404.
 
HCC Life Short Term Medical
 
 
Anthem Blue Cross Health Plans
 View Health Plans & Benefits
 
Health Insurance Plans for Individuals, Families and Sole Proprietors
GET AFFORDABLE HEALTH COVERAGE!
 

 

 


Copyright © by BestBuyForHealth.Com. Designed by WebAndWeb.Com