X
 
 
Covered California Open Enrollment Period Begins November 1, 2017
The next Open Enrollment will run from November 1, 2017 - January 31, 2018.
Need Help to enroll. Please call John Pham 1-714-531-3637
Covered California Health Insurance Open Enrollment Dates 2018 (PDF)
Covered California Income Limits (PDF)

John L. Pham (CA Lic. #0649378)
John Pham Insurance Services
14541 BROOKHURST STREET, SUITE C1
WESTMINSTER, CA 92683
Mobile: 1-714-553-2404
Tel. (714) 531-3637 * Fax (714) 531-3633
Email: johnpham@muabaohiem.com

VN

ENG

Insurance Broker/Agent
36 years of experience
License No. 0649378 Since 1982

14541 Brookhurst Street, Ste. C-1
Westminster, CA 92683
  Phone: (714) 531-3637
  Mobile: (714) 553-2404
  Fax: (714) 531-3633
  Email: johnpham@muabaohiem.com
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH MEDICAL:
Nhận điền đơn và làm thủ tục xin các chương trình bảo hiểm Medical thuộc tiểu bang California.
Có bảo hiểm Medical nhanh chóng.
Không phải ngồi chờ đợi nhiều giờ ở các cơ quan Medical.
Không phải lui tới nhiều lần vì thiếu sót hồ sơ.
 
BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG CHO NHÂN VIÊN
Workers' Compensation Insurance. Bảo vệ chủ nhân khi nhân viên thưa kiện vì thương tích lúc đang làm việc.
 
BẢO HIỂM CHO CHỦ NHÂN KHI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN:
Employment Practice Insurance. Bảo vệ chủ nhân khi bị nhân viên thưa kiện ngoài sự thương tích tai nạn lao động
 
BẢO HIỂM Y TẾ - DU LỊCH KHẮP THẾ GIỚI:
Travel Medical Insurance. Bảo Hiểm Sức Khỏe khi du lịch đến Mỹ hay đi ra nước ngoài.
Global Medical Insurance. Bảo Hiểm Sức Khỏe khi tạm trú khắp mọi quốc gia trên thế giới.
Student Health AdvantageSM. Bảo Hiểm Sức Khoẻ cho sinh viên du học. Một hay nhiều người. Bảo hiểm dài hạn từ 1 tháng đến 5 năm cho các chương trình học vấn ở Mỹ.
 
BẢO HIỂM NHÂN THỌ :
Life Insurance. Bảo đảm lợi tức cho người thân yêu qua các chương trình bảo hiểm nhân thọ. (Allianz Life Insurance Company of North America).
 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ - IRA - ROTH IRA - 401-k :
Tiết kiệm vào các chương trình hưu trí, giảm thuế lợi tức hằng năm, gia tăng tiền hưu trí khi để tuổi về hưu.
 

www.KeToanBaoHiem.com
Văn phòng John Pham & Co. mở cửa quanh năm
và đã hoạt động hơn 36 năm từ năm 1982,
chuyên về Kế Toán, Thuế Vụ và Bảo Hiểm,
bảo đảm sự an tâm khi quý vị đến với chúng tôi.
Để có thêm chi tiết, liên lạc John Pham or Angel Van:
Tel. (714) 531-3637 * Mobile (714) 553-2404
 
Allianz Life Insurance
 
AIG Life Insurance
 
HCC Life Short Term Medical
 
 
Anthem Blue Cross Health Plans
 View Health Plans & Benefits
 
Blue Shield of California
 
Health Insurance Plans for Individuals, Families and Sole Proprietors
GET AFFORDABLE HEALTH COVERAGE!
 

 


Copyright © 2024 by John Pham Insurance Services. Designed by WebAndWeb.Com